Vi odlar på historisk mark

Lillsjöns koloniträdgårdar ligger nära Ulvsunda slott i Bromma – vid kanten av Lillsjön. Den omgivande naturen präglas av ett mycket gammalt kulturlandskap. Lotterna är odlingslotter, det innebär att det inte finns några stugor på dem. Föreningen är liten med endast 20 lotter. Kolonister har funnits på platsen länge, åtminstone sedan 1940-talet, men föreningen instiftades först 1987.

Odling sker här på förhistorisk mark – invid ett gravfält från vikingatiden (yngre järnålder, 700 – 1100 e Kr). På föreningens allmänning finns Björns hög, en järnåldersgrav som vaktas av de korpar som av och till flyger över området…

Här kan du läsa mer om vad som utspelat sig på platsen genom historien (vikingabosättning och miljöstrider), få information om föreningen och se bilder från våra odlingar.

Vysjön